Kan jeg kjøre bil etter å ha tatt paralgin forte?

Kvinne, år fra


RUStelefonen svarer:

Paralgin Forte er et vanedannende medikament mot smerter. Det er rød trekant på forpakningen. Paralgin Forte omdannes delvis fra kodein til morfin i kroppen og kan derfor påvirke reaksjonsvene og våkenhet. Det er et B-preparat (narkotisk legemiddel) som det er egne regler for i trafikkloven.

Det er ikke nødvendigvis ulovlig å kjøre bil ved samtidig bruk av A- eller B-preparater, med mindre den enkelte får svekket kjøreevne. Det er lagt opp til deg selv (og evt. legen din) å vurdere om du er i stand til å kjøre bil. Helsekravene til førerkort sier at man skal vente minst 8 timer etter inntak av enkeltinntak foreskrevet av lege før man kjører bil. Dette kan være en trygg regel å følge.

Hvis du blir stoppet av politiet på grunn av påfallende kjøring eller kommer i en ulykke så blir det tatt en blodprøve. Da innvirker forhold som om du er tilvendt preparatet, om du får det lovlig (på resept), og hvor mye du har tatt (konsentrasjon). Blir du dømt for kjøring i påvirket tilstand vil du miste førerkortet og få kraftig bot.

Du kan lese mer om helsekrav til førerkort i forhold til kortvarig smertebehandling med opioider her.