I følge de nye helsekravene til bilførere er det satt opp grenser for hvor mye benzodiazepiner man kan innta pr. døgn (30 mg Sobril, 10 mg Zolpidem og 7,5 mg Zopiclone) seinest 8 timer før kjøring.
Mitt spørsmål: Vil et slikt lovlig inntak gi utslag hvis man dagen etter blir testet av UP med Dräger Drug Test 5000 eller har denne en margin som gjør at førere som har inntatt lovlig mengde, går fri. Hvordan håndheves dette i en eventuell ruskontroll?

Mann, 70 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Dräger Drug Test 5000 er etter det vi vet spyttprøver som opererer med cut-off-verdier. Alle analysemetoder har en nedre grense for hvor lav konsentrasjon av et rusmiddel som kan påvises. Dette kalles cut-off-verdier. En slik test vil sannsynligvis gi utslag om selv om du bare har tatt lovlig mengde. Slike spytt-tester brukes kun som indikatorer på om noen er positive på rusmidler. De er ikke helt sikre og kan ikke brukes som fellende bevis alene. Ved eventuell positivt utslag kan politiet ta vedkommende med til blodprøve tatt av lege.