Hei. Jeg og en kompis ble arrestert av politiet for bruk av cannabis en kveld i November. Vi er 18 år og fikk ruskontrakt, hvor vi møter opp på pissings 1 dag i uken, men vi fikk også utømmende rulleblad. Er dette rullebladet på oss for resten av livet og hvilke begrensninger er det det fører for oss?

Mvh,

To kompiser i lovens hånd

Mann, 18 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

I en uttømmende politiattest skal alle ilagte straffereaksjoner for alle typer lovbrudd tas med, unntaket er forenklet forelegg. I en slik attest blir det opplyst om straffereaksjonene, uavhengig av hvor lang tid det er siden reaksjonen ble ilagt.

Når det gjelder begrensninger:

Søker du f.eks jobb i bank eller i en IT-bedrift, vil ikke denne hendelsen få noen betydning, da de ikke har tilgang på informasjon fra en politiattest.Om du vil søke om opptak på politihøyskolen, jobbe i forsvaret, eller om du ønsker å arbeide som vakt i et vaktselskap, vil den instansen du søker på gå gjennom den uttømmende politiattesten, og der vil alle registreringer vises. I en slik opptaksprosess kan de ulike instansene se på om forelegg eller forbrytelsen vil ha betydning for om de vil ansette deg, eller ta deg inn på skolen. Her er mer  informasjon om politiattester.