Jeg er tatt for kjøring i påvirket tilstand.
Blodprøven fra folkehelseinstituttet sier at jeg var påvirket av:
Amfetamin 0,205 Grensen for påvirkning tilsvarende 0.2 promille alkoholpåvirkning er 0.3
Metamfetamin 3,540
Grensen for påvirkning tilsvarende 0.2 promille alkoholpåvirkning er 0.3
Hva betyr dette? Ingen jeg kjenner, hverken advokater, eller politietterforskeren forstår at det er skrevet på denne måten. Han har bedt om sakkyndigutalelse, men det tar 3 mnd og få svar fra fhi. Mitt spørsmål er har jeg begge disse stoffene i blodet? I allefall er jeg den eneste som har fått en 2 stoffspåvirkning.

Mann, 58 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Slik vi forstår regelverket du sikter til, vil en mengde amfetamin og metamfetamin på 0,3 mikromol per liter fullblod tilsvare svekket kjøreevne lik 0,2 i alkoholpromille, og følgelig straffes deretter. Når man straffes på grunnlag av alkoholpåvirket kjøring, baseres dette på tre ulike grader av alkoholpåvirkning; 0,2 eller høyere; 0,5 eller høyere og 1,2 eller høyere. For amfetamin og metamfetamin foreligger det ikke tall på hvor høy konsentrasjon av amfetamin i blodet som tilsvarer svekket kjøreevne lik 0,5 (eller høyere) og 1,2 (eller høyere) i alkoholpromille. Men ettersom du uansett ble målt med en mengde metamfetamin som er langt høyere enn 0,3, vil du altså være langt over laveste promillegrense på 0,2.

Spørsmålet blir altså hvor ruspåvirket du vil være med 3,540 metamfetamin i blodet, noe det altså ikke foreligger konkrete tall for. Derfor vil det være en sakkyndig uttalelse som blir avgjørende, så vi håper at FHI vil ha mulighet til å korte ned behandlingstiden noe.

Se Vegtrafikkloven § 22 og 31 for utfyllende informasjon.