Cannabis – kan legen melde meg slik at jeg mister førerkortet?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei
Har sagt til legen at jeg har røkt en del, men har nå sluttet og ikke røkt på mange uker og ønsker ikke å begynne igjen. Han truer med å melde meg slik at jeg mister førerkortet. Jeg leverer negative urinprøver!
Lurer på følgende:
Har han da rett/plikt til å melde meg slik at jeg mister førekortet?
Han sier også at jeg ikke får lov å kjøre bil i 6 måneder fremover, selvom jeg fortsetter å levere negative urinprøvene er negative? Kan ha gjøre det?
Takk for svar!

Kvinne, 27 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Dette er et veldig godt spørsmål. Og det er et spørsmål som delvis avgjøres av skjønn. Her er formuleringen i førerkortveilederen til helsekrav førerkort:

Dersom optiker, lege eller psykolog vurderer det slik at helsesvekkelsen gjør at vedkommende ikke kan føre motorvogn på trafikksikker måte og denne helsesvekkelsen vil vare mer enn seks måneder, skal samme optiker, lege eller psykolog sende melding til fylkesmannen om at fylkesmannen skal vurdere å be politiet inndra førerkortet. Den optiker, lege eller psykolog som er ansvarlig for vurderingen, skal samtidig gi skriftlig advarsel mot å føre motorvogn med notat i journalen om sin vurdering.

Der optiker, lege eller psykolog finner at helsekravene for trafikksikker kjøring ved tiltak kan gjøre at helsekravene er oppfylt før det er gått seks måneder, skal optiker, lege eller psykolog advare førerkortinnehaver mot føring av motorvogn inntil det er forsvarlig å føre motorvogn. Slik advarsel bør også fortrinnsvis skje skriftlig og med jornalnotat om vurderingen.

Det er ikke noen klar grense for når en rusbruk er av en slik art at det får konsekvenser for førerkortet. Her vil komparentopplysninger, rusmiddelanamnese, jobbsituasjon, skadehistorikk, kliniske undersøkelse og biomarkører måtte tas med i vurderingen. Men, for cannabisbruk kan du regne med at det er nulltoleranse.

I ditt tilfelle, dersom du ikke har røkt på mange uker, vil vi mene at det er helt åpenbart at dette ikke påvirker din trafikksikkerhet. Men i prinsippet er det slik at legen kan kreve 6 mnd. med rene prøver. Deretter skal du følges opp i flere år med prøver.

Alt dette kan du lese mer om i Veileder for helsekrav til førerkort, se lenkene under.

Dersom legen mener at du har et avhengighetsproblem er han pliktig å melde fra om dette.

Når det gjelder prøver: Du sier du leverer rene prøver. Men spørsmålet er hvorfor du leverer urinprøver og i hvilken sammenheng? Hvem som har rekvirert/bedt om disse prøvene? Er det legen? En behandlingsinstitusjon?

Se på lenkene, gjerne sammen med legen:

Midler (alkohol, rusmidler og legemidler) som kan påvirke kjøreevnen (§§ 35-37 helsekrav til førerkort)

Førers ansvar, alder, egenerklæring og legens meldeplikt (§§ 2-3 helsekrav til førerkort)

Et annet poeng er at legen ofte ikke har nok kompetanse til å vurdere om rusbruk  påvirker trafikksikkerheten. Ikke minst gjelder nok dette cannabis. Det er synd, men slik er det og mange vegrer seg derfor mot å snakke med legen om dette overhodet.

Hvis legen melder fra og du er uenig, kan du klage til Fylkesmannen. Det er riktignok svært sjelden slike klager blir tatt til etterretning.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.