Jeg har en skoleoppgave om kriminalitet, jeg skriver om mindreårige og straff. Jeg lurer på hvordan mindreårige straffes etter å ha begått et litt større lovbrudd, hvis feks en 14-åring bryter seg inn i en butikk, hvordan behandles det? Jeg vet at hvis det er noen komplikasjoner i hjemmet vil barnevernet bli tilkalt, men hva skjer om en fra en ressurssterk familie bryter seg inn i en butikk?

Kvinne, 14 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Barn under 15 år er under den kriminelle lavalder og blir således ikke straffet. I tilfeller der en under 15 begår et lovbrudd blir barnevern satt inn og passende tiltak iverksatt. Vedkommende kan plasseres i barnevernsinstitusjon eller i fosterhjem. Psykiatrisk behandling er et alternativ, dersom det vurderes behov for dette. Konfliktråd kan være aktuelt , for å gjøre opp for det en har gjort galt. Det er heldigvis ikke forskjell på om ungdom kommer fra en ressurssterk familie eller ikke. Reglene er de samme for alle.