Kompisen min har ADHD og går derfor på Ritalin. Han forteller at han misbruker dette og når han går tom får han tak i seg Amfetamin. Han er tidligere tatt for rusmisbruk og går derfor på tisseprøver hos legen. Han sier at Amfetamin ikke gir utslag da Ritalin også inneholder Amfetamin. Er det slik at legen da må ta utvidet prøve for å se om urin inneholder Amfetamin? Og hvor kan jeg melde bekymring? Jeg vet ikke hvem fastlegen hans er, men det kan de vel videremelde på legekontoret?

Mann, 23 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi forstår godt at du er bekymret for vennen din. Det er riktig som han sier at Ritalin vil kunne gi utslag som amfetamin på enkelte urinprøver, men ved en utvidet urinprøve vil man i prinsippet kunne skille mellom disse – da Ritalin faktisk inneholder metylfenidat, som kun ligner amfetamin. Vi går ut ifra at du kan melde din bekymring til legekontoret hans, men vi tør ikke garantere hva som vil skje videre derfra. Husk at til syvende og sist er det vennen din selv som er ansvarlig for sine egne valg – men vi anbefaler likevel at du snakker med ham om din bekymring, dersom du ikke har gjort dette allerede.