Jeg har brukt imovane i over 5 år
7.5 mg i døgnet
Ønsker å slutte
Hvordan gjør jeg det ?

Kvinne, 47 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Trappe ned er alfa og omega. Sjansen for st det skal gå bra og med minst mulig ubehag, er størst dersom du tar deg god tid. Vi kan gi deg en tentativ plan som går over ganske mange uker. Men merk følgende. Vi er ikke helsepersonell og kjenner heller ikke din øvrige helsetilstand eller situasjonen generelt. Det er viktig at du rådfører deg med helsepersonell som kjenner deg.

Følgende plan går over seks uker. Det er mulig å gjøre det raskere, for eksempel ved å halvere lengden på hvert steg til en uke. Jo raskere du trapper ned, jo mer ubehagelig vil det være.

Det er viktig at du har noen å rådføre deg med underveis. Dette kan være legen (dersom legen har kompetanse på dette, vel og merke!), noen du kjenner, noen i familien eller flere av disse. De (ev.) du lever sammen med bør også være oppmerksomme på at du slutter slik at det er forberedt på eventuelle reaksjoner fra din side.