hvilke lover er det om bruk av rus i Norge?

Kvinne, 14 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder bruk av rusmidler i Norge, er det tre lovverk som er spesielt viktige; (1) Alkoholloven; (2) Narkotikaforskriften og (3) Legemiddelloven. Under Narkotikaforskriften vil du også finne Narkotikalisten – her står alle stoffer oppført som er definert som narkotika. Alle stoffene på Narkotikalisten er forbudt å bruke og besitte uten gyldig resept fra lege, og noen av disse stoffene er dessuten tilleggsforbudt etter Narkotikaforskriften § 5, noe som i praksis betyr at legen ikke vil skrive ut dette til en pasient, med unntak av noen helt få, spesielle tilfeller.

Brudd på disse reglene straffes vanligvis etter Straffeloven § 231-233.

I tillegg finnes det også regelverk mot å være ruspåvirket i trafikken. Dette reguleres av Vegtrafikkloven, se § 22. Se også denne artikkelen om rusmiddelgrenser i trafikken.

Som du sikkert forstår så finnes det mange ulike typer rusmidler, og mange forskjellige lovverk som gjelder i ulike situasjoner. Dersom du har spørsmål om et spesifikt rusmiddel er du velkommen til å skrive inn til oss på nytt om dette, så skal vi også svare mer spesifikt om lovverket rundt akkurat dette stoffet.