Hvorfor ruser folk seg når de vet det er farlig?

Mann, 15 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Ja det er et godt spørsmål som ikke er så lett å besvare, for det er ikke ett svar på hvorfor noen mennesker ruser seg. Det finnes også mange ulike typer rusmidler, alkohol og narkotiske stoffer er vel de vanligste. Et narkotisk stoff kan være noe du kjøper på gaten, men kan også være noe du får foreskrevet av legen for smerter eller angst. Det er heller ikke slik at «alle» som bruker rus gjør det på en måte som gjør at det blir farlig for dem. Store deler av den norske befolkning drikker alkohol uten at de tar noe skade av det. For andre blir det både skadelig og farlig, så bruk av rusmidler avhenger også av hvor mye og hvor ofte det brukes.  Det er nok ofte slik at folk som eksperimenterer med rus, bruker det jevnlig, eller er avhengige – vet hvor farlig det kan være, men at de ikke tar denne kunnskapen innover seg. De kan f.eks tenke at «dette skader ikke MEG» eller «JEG blir ikke avhengig.»

Her finner du forslag til en liste over grunner til hvorfor folk driver med rus. Den kan sikkert gjøres lengere også.

Hvorfor prøver noen rusmidler?
> Det virker spennende eller morsomt.
> De er nysgjerrige på hvordan det er.
> De andre gjør det, og de ønsker å være del av et sosialt fellesskap.
> De har lyst på rusopplevelser.
> De har problemer med skole/familie og presset fra samfunnet.
> De ønsker å rømme fra virkeligheten fordi de har det så vondt inni seg, eller fordi hverdagen er så vanskelig å forholde seg til.
> Det bare skjer som del av ungdomstiden.

Noen fortsetter å ruse seg fordi:
> De liker rusen
> Livet er kjedelig uten rus
> De har blitt vant til å være ruset og synes livet er komplisert og vanskelig å takle uten bruk av rusmidler
> De føler press fra venner
> Noen opplever at de får abstinenser (kjipe bivirkninger) etter at de har brukt narkotika, noe som gjør at de bruker mer for å døyve
abstinensene.
> Noen har blitt avhengig av narkotikaen/alkoholen.

På vår hjemmeside har vi skrevet noe om hvorfor noen begynner med narkotika. Da tenker vi på illegale narkotiske stoffer, og ikke dem som er foreskrevet av lege. Noen eksperimenterer med narkotiske stoffer i en kortere eller lengere periode og slutter. Andre igjen blir avhengige og fortsetter. Årsakene til det kan være mange og sammensatte, men mange narkotiske stoffer er i seg selv avhengighetsskapende.

I denne artikkelen fra Forebygging.no svarer Willy Pedersen på hvorfor ungdom bruker narkotika selv om det er farlig.

Som nevnt er dette et stort spørsmål og synes du ikke du har fått svar på spørsmålet ditt så skriv gjerne tilbake.