Røyket en gang i går, er jeg ren på blodprøve om én mnd?

Kvinne, 19 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi antar at du med røyket sikter til at du har brukt cannabis. Det vil ikke lenger være mulig å påvise cannabisbruk med blodprøver én måned etter et engangsinntak. Etter én måned vil heller ikke dette inntaket vises i en urinprøve.

Om du ønsker mer informasjon om påvisning av cannabis i blod- og urinpøver anbefaler vi denne artikkelen om cannabis i urinprøver og blodprøver på vår hjemmeside.