Dere skriver: «Røyker man daglig, og har gjort dette en stund, kan man teste positivt opptil 10 uker (mange får imidlertid negative prøver etter 3-4 uker). Og i noen tilfeller kan det også påvises i mer enn 10 uker.»

Dette skjønner ikke jeg, her gir dere jo to motstridende svar: I det ene øyeblikket skrives det man kan få negative prøver etter allerede 3-4 uker – samtidig som det skrives at man kan teste positivt opp til 10 uker. Hva skal man da forholde seg til når man ikke vil det skal oppdages man har brukt hasj? (er jo nettopp å ikke få det påvist alle lurer på hvordan foregår). Er det 3-4 uker eller 10 uker?

Mann, 17 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi forstår at dette oppleves forvirrende – vi skal forsøke å oppklare dette litt. Men vi vil altså gjøre oppmerksom på at disse tallene er sterkt veiledende; her forekommer det store individuelle variasjoner.

Poenget med denne setningen er altså at man kan teste positivt på THC også etter mer enn 10 ukers avsluttet bruk – men at dette forekommer ganske sjelden (derav «i noen tilfeller»). 10 uker er altså ikke en absolutt maksgrense for mulig påvisningstid, men en tidsramme som er uvanlig å overstige. Og de fleste bruker altså mindre enn 10 uker før de avlegger rene urinprøver, etter noen tids regelmessig bruk. Hvor lenge man tester positivt vil selvsagt ha sammenheng med hvor mye man har røkt, og over hvor lang tid man har røkt – samt hvor raskt man forbrenner disse avfallsstoffene. For eksempel vil et vanlig engangsinntak vanligvis bare kunne påvises i 3-5 dager med urinprøver, pluss/minus.