Hei!
En bekjent døde for en tid tilbake av overdose og jeg har tenkt mye på om det kan ha vært med vilje, selv om alt tyder på at det ikke var det.

Er det en mulighet man (leger) kan finne ut om det var med vilje eller et uhell basert på mengden, mixen av dop, måten det er tatt etc? Er vell i teorien bare den avdøde som har fasit, men å vite bidrar jo til en viss ro ved å få svar på noen spørsmål for de pårørende. Og om det evt er en måte å finne ut, hvordan kan man være helt sikker?

Mann, 24 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er veldig leit å høre om at dette skjedde, og vi forstår godt at du etterlyser noen svar.

I prinsippet er det ganske vanskelig å si noe sikkert om hvorvidt noen har planlagt en overdose eller ikke, men vi kan likevel gi deg noen generelle betraktninger. Det er nok riktig som du sier, at det bare er den avdøde selv som har den fulle fasiten. En obduksjon vil vanligvis kunne avdekke hva og hvor mye vedkommende hadde i systemet sitt – noe som i utgangspunkt gir obdusøren/patologen et visst grunnlag for å se om det er noe som avviker fra normalen. Likevel er det viktig å huske på at mengden stoff i systemet også kan være litt villedende, da det er vanlig å utvikle en viss toleranse for rusmidler (særlig opiater/opioider) – noe som i praksis kan bety at enkelte tåler forholdsvis høye mengder av slike stoffer.

Vår erfaring er at overdoser i de aller fleste tilfeller kun er ulykker. I tilfeller der en person planlegger å ta livet sitt er dette ofte noe som kommer til uttrykk i forkant; enten ved å gi uttrykk for slike tanker direkte, eller ved å legge igjen et brev, klargjøre sine affærer, eller ved plutselig å avstå fra å legge planer, o.l.

Selv om vi selvsagt ikke kan si noe sikkert, er det altså god grunn til å anta at dette kun var en trist ulykke, så sant alt tyder på dette.

Vi anbefaler at du (og eventuelle andre berørte) tar kontakt med NKS Veiledningssenter for pårørende, som kan gi deg ytterligere støtte og veiledning i din situasjon.