Hei, jeg har en skoleoppgave om narkotika, tobakk og alkohol. Hvilke skader på kroppen kan man få ved bruk av disse stoffene?

Kvinne, 15 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Det finnes veldig mange ulike typer narkotika, som har veldig ulik virkning fra hverandre. Dette betyr at mulige skadevirkninger også er tilsvarende forskjellige. I tillegg til dette vil det ha stor betydning hvem som bruker stoffet, hvilket stoff som brukes, hvor mye og hvordan dette brukes. Vi anbefaler at du leser om de ulike typene narkotika på våre faktasider om rusmidler – der kan du lese om virkninger/bivirkninger av hvert enkelt stoff.

Tobakk er noe som faller utenfor vårt kunnskapsområde dessverre – anbefaler at du leser denne artikkelen fra Helsenorge, om røyking og helseskader.

Når det gjelder alkohol vil det være på samme måte som med narkotika – at mulige skadevirkninger avhenger av personen som drikker, samt hvordan og hvor mye vedkommende drikker. Vi anbefaler at du leser våre artikler virkninger/bivirkninger og forgiftning av alkohol for informasjon om helseskader. Se også Helsenorges artikkel om alkohol og helse.