Hva er den beste måten å trappe seg av malfin

Mann, 54 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Malfin er et morfinpreparat som er reseptbelagt, og bør brukes i samråd med legen. Vi anbefaler deg i første rekke å kontakte fastlegen din, slik at dere sammen kan planlegge nedtrapping på en trygg og god måte.

Du sier ikke hvor mye du bruker, du sier ikke hvor lenge du har brukt malfin, og du sier heller ikke hvorfor du har brukt det (altså om det er mot smerter eller om det er for å oppnå rus, eller begge deler). Da blir det vanskelig å gi en plan for nedtrapping. Generell regel for nedtrapping er at jo lengre tid du bruker på det jo mindre ubehag vil du få.

Gi oss gjerne mer utfyllende informasjon eller ta en telefon til oss så kan vi diskutere dette med deg.