Er innførsel av Melatonin til Norge uten resept straffbart?

Stoffet både selges og fraktes til Norge fra iHerb, men er forøvrig godt kjent med at den Norske Stat behandler myndig befolkning som spedbarn når det kommer til rusliknende stoffer.

Dette er et reseptfritt stoff i alle land utenom Russland og Norge.

Evt hvor stor er boten for innførsel av 100 kapsler, â 5mg (5g tot)?

Mann, 23 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Innførsel av Melatonin uten resept er straffbart fordi det er et reseptbelagt legemiddel i Norge. Retningslinjer for innførsel av står omtalt i Statens legemiddelverk legemidler til Norge. Melataonin er ikke listet som narkotisk stoff på narkotikalisten, og derfor vil du nok ikke få en like streng reaksjon som for ett narkotisk stoff hvis du alikevel gjør det. Innførsel av legemidler omfattes av legemiddellovens § 31, og om brudd på loven skriver de som følger:

Kap. X. Straff, inndragning og tvangsinndrivelse

§ 31. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov, eller forskrifter, forbud eller påbud som er gitt med hjemmel i loven, straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder, eller med begge deler. Besittelse og bruk av narkotika, jf. § 24 første ledd, og erverv, besittelse og bruk av dopingmidler, jf. § 24 a første ledd, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler. Dersom den straffbare handling gjelder overdragelse av legemiddel som ikke regnes som narkotika og det foreligger særlig skjerpende omstendigheter, er straffen bøter eller fengsel i inntil 2 år, eller begge deler. Forsøk straffes som fullbyrdet overtredelse.
Hvordan straffen utmåles avhenger av hvor alvorlig de anser forseelsen å være. Vi kan derfor ikke svare deg på hvor stor bot eller hvilken reaksjon du vil få for innførsel av den mengden du nevner i spørsmålet ditt og som vi antar er en postordrebestilling. I foreskriften «Legemidler i Norge» står det at hvis du reiser til et annet land «og får medikamentet foreskrevet av lege i det landet du besøker kan du; uten en medisinsk erklæring fra en norsk lege medbringe en mengde som tilsvarer 1 ukes forbruk. Hvis man har en medisinsk erklæring fra en norsk lege kan man ta med legemidler for 1 måneds forbruk».