Jeg har resept på paralgin forte som jeg tar med behov i dårlige perioder kan jeg ta inntil 4 tbl. Hvor lenge må jeg vente før jeg kjører bil har forstått det slik at det har blitt strengere regler nå. Har ikke fått noen restriksjoner av lege.

Kvinne, 45 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder fast forbruk av legemidler i medisinsk sammenheng, finnes det retningslinjer for mengde og tidsrom for bruk i tilknytning til å overholde helsekravene for å ha førerkort. Dette bør du snakke med legen din om.

Norsk Helseinformatikk skriver på sine sider: «Ved bruk av narkotiske smertestillende medisiner (opioider) alene, innenfor veiledende dosegrenser for den lidelsen medikamentet brukes for, er helsekravene oppfylt.»  Imidlertid er det ikke sikkert at politiet tar hensyn til dette ved en eventuell kontroll, og du risikerer å få førerkortet beslaglagt da det kan være at du vil vil teste over promillegrensen. Derfor bør du snakke med legen om hvordan du skal forholde deg til dette, og om du eventuelt bør søke om dispensasjon.