Hvor mange paracet er farlig? Er det farlig å ta 6 paracet på en gang?

Kvinne, 14 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Felleskatalogen skriver bl.a. følgende om anbefalt dosering av Paracet: «1-2 tabletter à 500 mg eller 1/2-1 tablett à 1 g 3 ganger i døgnet». Det betyr at alle inntak som overstiger denne dosen frarådes. Det er neppe farlig å innta seks Paracet på én gang, men dersom du gjør dette ofte, vil det medføre en risiko for belastningsskader på indre organer, særlig leveren. Vi anbefaler altså at du unngår inntak av denne størrelsen.