Hei, jeg lurer på hvilke rusmidler som er de farligste, de som dårlig for helsa eller de som er dødelige. Takk!

Mann, 15 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det er generelt umulig å svare på dette spørsmålet, da hvor farlig et stoff er ikke bare kommer an på stoffets egenskaper i seg selv, men også hvem som bruker det, hvordan og hvor mye det brukes. Hvis vi skal se på statistikken er det likevel alkohol som kommer verst ut i Norge, når man vektlegger livsstilssykdommer og følgelige dødsfall. Dette må selvfølgelig også sees i sammenheng med at alkohol er det klart mest brukte rusmiddelet i Norge. Hvis man derimot vektlegger risiko for akutte skadevirkninger (som f.eks. overdose) og risiko for avhengighet, er det nok heroin og andre opiater/opioider som må kalles farligst.

Du kan lese mer på våre faktasider om rusmidler.