dør man hvis man injiserer 3 gram heroin?

Kvinne, 17 år


RUStelefonen svarer:

En typisk brukerdose heroin er på omtrent 0,2 gram. For en som ikke er tilvendt heroin kan en brukerdose være dødelig, avhengig av hvor sterkt stoffet er (kvaliteten varierer veldig). Så 3 gram injisert heroin vil sannsynligvis være dødelig om man ikke får umiddelbar legehjelp (motgift og førstehjelp).

Det hender også at folk som tar overdose våkner igjen etter mange timer. Da er det fare for alvorlig og varig hjerneskade på grunn av oksygenmangel.

Vi lurer litt på hvorfor du spør om dette. Noen spør om slikt fordi de ønsker å ta livet sitt. Hvis det gjelder deg anbefaler vi at du snakker med en voksen som du stoler på (i familien, på skolen eller andre steder). Du kan også trygt ta kontakt med korspåhalsen.no Der kan man chatte, skrive mail eller snakke på telefon helt anonymt.