Hei. Min sønn på 18 kjørte bil i ruset tilstand ( hasj) og kjørte av veien , uten førerkort . Han holdt på å ta lappen, kommet ca halvveis når dette skjedde . Ble tatt med på sykehuset for blodprøver , men vi vet ikke resultatet av det. Etter en stund fikk han brev om at han fikk 12000 i bot, men det står ingenting om utsettelse i brevet…betyr dette da , at han kan fortsette der han slapp ang serfikatet og fullføre resten ?

Kvinne, 46 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Antageligvis kan han ikke fortsette der han slapp. Når det gjelder kjøring uten å ha førerkort, kan dette i følge vegtrafikkloven § 24a medføre sperrefrist (utsettelse) av muligheten til å ta førerprøven og få sertifikat. Den som har kjørt motorvogn uten å ha førerkort for den aktuelle motorvognklassen, kan ikke få en slik førerrett før 6 måneder etter at den ulovlige kjøringen fant sted.

Hvis han testet positivt på cannabis, vil det også kunne få konsekvenser. Blir man tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand og har førerkort, mister man det i alt fra 1 år til livstid – det kommer an på hvor ruset man er (som måles ut i fra konsentrasjonen målt i blod/urin).

Han må også fylle helsekravene til førerkort. Dersom han bruker cannabis. gjør han ikke det. Vi anbefaler dere å lese om dette i veileder om helsekrav til førerkort. Vi regner det som mest nærliggende at han først må dokumentere rusfrihet i seks måneder og deretter ta førerkortet. Dersom det mot formodning ikke blir slike konsekvenser, er han meget heldig.