hvordan fungerer blå valim? er det farlig? Hva slags effekt gir den? og hvor lenge varer den (hvor lenge er du rusa, og hvor lenge vises det på prøver)?

Kvinne, 17 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Blå valium er i utgangspunktet kun en illegal «gatevariant» av det beroligende legemiddelet Valium. Blå valium kan være smuglet fra utlandet (der dette selges over disk i enkelte land), og/eller det kan være fremstilt i illegale laboratorier. I utlandet har blå valium-tabletter ofte en styrke på 10 mg virkestoff (diazepam), med noen unntak – i Norge er det kun tabletter á 5 mg som har markedsføringstillatelse. Men ettersom blå valium altså omsettes illegalt i Norge, kan du ikke nødvendigvis vite sikkert at de faktisk inneholder det de er ment å inneholde, samt hvor sterke de er. Derfor er det ikke mulig for oss å si at det er trygt for deg å innta disse tablettene.

Benzodiazepiner i seg selv er ikke veldig giftige, og høye doser trengs før det regnes som potensielt dødelig. Men, kombinert med andre medikamenter eller rusmidler (også alkohol), kan benzodiazepiner være svært farlig. Symptomer ved forgiftning med benzodiazepiner er uregelmessig og nedsatt pustefrekvens, nedsatt bevissthet, blodtrykksfall, langsom hjertefrekvens, nedsatt muskeltonus og nedsatt kroppstemperatur. Ved blandingsbruk, særlig med andre dempende stoffer, kan respirasjonshemning, koma, pustestans og død forekomme.

Et engangsinntak av Valium/diazepam kan normalt spores med en blodprøve i 1-3 døgn, og med en urinprøve i 1-4 uker. Avhengig av størrelsen på inntaket kan Valium ha aktiv virkning i alt mellom 12 til 160 timer, pluss/minus.

Du finner mer informasjon om virkninger og bivirkninger av Valium (og benzodiazepiner generelt) på våre faktasider om benzodiazepiner.