hvor mange hjerneseller dør når man drikker eller tar rus 1 gang?

Kvinne, 14 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Det finnes nok ikke et konkret svar på dette, da det avhenger helt av hvor mye man drikker, samt hvilket annet eventuelt rusmiddel man tar og hvor mye man tar av dette. For øvrig er det ikke engang så sikkert at alkohol/rusmidler faktisk dreper hjerneceller – en rekke forskningsartikler avkrefter faktisk dette. Riktignok er det mye som tyder på at et høyt forbruk av alkohol og/eller andre rusmidler kan skade hjernen, men at disse skadene altså neppe skyldes hjernecellers død.

Vi anbefaler at du studerer denne presentasjonen fra Jellinek.nl, som gir en innføring i hvordan alkohol og andre rusmidler påvirker hjernen. Se også våre faktasider om rusmidler mer for informasjon.