Er weed farlig?

Mann, 12 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Hvor farlig cannabis er, avhenger helt av personligheten til den som bruker det, hvordan og hvor mye det brukes. Hva man mener med «farlig» er også et litt åpent spørsmål – bruk av rusmidler kan være farlig på veldig ulike måter, og cannabis er ikke et unntak. Enkelte personer kan bruke cannabis i en viss mengde, uten å oppleve betydelige problemer av dette. Andre kan derimot oppleve betydelige problemer, enten som følge av engangsbruk, eller som følge av gjentatt bruk over tid. Dersom dette gjelder deg selv vil vi på det sterkeste fraråde deg å prøve cannabis, ettersom din unge alder gjør deg mer sårbar for problemer ved cannabisbruk sammenlignet med voksne.

Du kan lese mer om cannabis i ovennevnte link.