Hei, kan bruk av vallergan utvikle depresjonsvansker?

Mann, 29 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Nei, vi er ikke kjent med at utvikling av depresjon skal være en typisk bivirkning av bruk av Vallergan. I Felleskatalogens omtale av Vallergan oppgis følgende som mulige bivirkninger:

De fleste bivirkninger er doseavhengige. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Munntørrhet, dyspeptiske symptomer. Luftveier: Nesetetthet. Nevrologiske: Lett hodepine. Øvrige: Døsighet, lett svimmelhet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Obstipasjon. Nyre/urinveier: Urinretensjon. Øye: Akkommodasjonsforstyrrelser. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Agranulocytose, leukopeni. Hjerte/kar: Blodtrykksfall, takykardi. Lever/galle: Ikterus. Nevrologiske: Tardiv dyskinesi, parkinsonisme, akatisi, akutt dystoni. Øye: Linse- og korneauklarhet. Øvrige: Malignt nevroleptikasyndrom. Munntørrhet kan ved langtidsbehandling gi tann- og munnslimhinneskader. Kramper. Åndedrettsforstyrrelser hos spedbarn. Alvorlige tilfeller av ekstrapyramidale bivirkninger behandles med et antiparkinson-middel. Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Hjertearytmi inkl. atriearytmi, AV-blokk, ventrikulær takykardi og ventrikkelflimmer, palpitasjoner.

Dette betyr at dersom du eller noen du kjenner har utviklet depresjonsvansker, er det tvilsomt at dette har direkte tilknytning til bruk av Vallergan.