Hei! Jeg har en far som går på neurotin pga nervesmerter. Han får en del ubehagelige bivirkninger og ønsker å slutte med disse. Må han trappe ned eller kan han slutte tvert?

Kvinne, 55 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Dette kommer nok veldig an på mengde brukt og periode (tidsrom). Vi er ikke helsepersonell og han er uansett ikke vår pasient, så vi skal være forsiktige med å gi alt for bastante og konkrete råd.

Her er generelle tips basert på erfaring, og informasjon om medikamentet fra gode kilder:

Trapp ned. Det står i Felleskatalogen at «Preparatet bør seponeres gradvis over minst 1 uke uavhengig av indikasjon». Det betyr at han egentlig burde bruke noe mer tid enn en uke, for på unngå plager. Kjenn etter hvordan det går, og hvis han blir dårlig eller uttrykker ubehag, kontakt helsepersonell umiddelbart. Dere kan uansett snakke med foreskrivende lege. Vil han/dere ikke det, så trapp ned jevnt over ca. to uker.