Jeg har fått sobril 10 mg av legen ved behov, er det lov å kjøre bil med dette i blodet?

Kvinne, 30 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Ifølge Helsedirektoratets Førerkortveileder, er maksimale tillatte døgndose Oksazepam (Sobril) inntil 30 mg i døgnet, forutsatt at du ikke bruker noen øvrige medisiner som kan påvirke kjøreevnen. Dette forutsetter også at du venter minimum åtte timer etter inntak før du kjører bil. Husk også at du ikke skal kjøre bil dersom du føler deg ruspåvirket av Sobrilen. Ettersom du kun bruker dette ved behov, bør du være særlig varsom på dette. Se «Praktisk» og «Begrunnelse» i ovennevnte førerkortveileder for utfyllende informasjon.