Er det farlig å bruke sobril over lang tid?
Har en mor som har brukt det i minst 3 år. Hun hadde hjerteinfarkt for 10 år siden og lurer også på om hun i det hele tatt skal gå på sobril.

Mann, 36 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

I utgangspunktet skal benzodiazepiner (deriblant Sobril) brukes kun i en ganske kort periode, fra noen uker til opptil noen måneder, avhengig av pasientens sykdomsbilde. Likevel er det mange leger som gir langtidsbehandling med denne typen medisiner, av ulike årsaker. Risikoen ved langtidsbruk er ikke primært forbundet med fysiske komplikasjoner, men snarere med muligheten for å utvikle avhengighet. Benzodiazepiner er potensielt svært vanedannende, og kan være vanskelig å kutte ut uten en møysommelig nedtrappingsplan. Og jo lengre man bruker benzodiazepiner, desto mer krevende kan det være å avslutte bruken. Vi anbefaler derfor at du, eller kanskje spesielt din mor, har en samtale med hennes lege, der man diskuterer hvor mye lengre det er rimelig å adminsitrere Sobril til henne.

Du kan lese mer om Sobril i ovennevnte link fra Felleskatalogen. Under avsnittet «Forsiktighetsregler» fremgår bl.a. følgende:
Det bør utvises forsiktighet ved medisinering av barn, eldre, pasienter med hjerneskade, pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon og pasienter med kardiorespiratorisk svikt. Hos eldre kan forvirringstilstander oppstå ved for høy dosering.