Hei!
Hvor lenge er stoffets virkemidler i kroppen?
Hvor utbredt er bruken av stoffet i verden?

Mann, 13 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Når noen tar heroin blir dette raskt omdannet til et mellomprodukt (6-monoacetylmorfin) som videre blir til morfin. 6-monoacetylmorfin kan bare påvises noen få timer i blodet etter inntak, og opptil 12 timer i urin. Morfin kan påvises noen timer i blod, og opptil to-tre dager i urin. Alt i alt kan altså omdanningsstoffer fra heroin spores i opptil 2-3 dager med en urinprøve, selv om rusvirkningen kun varer i noen timer.

Det finnes dessverre ingen eksakt oversikt over hvor mange som bruker heroin i verden, eller hvor mye de bruker. Dette er ganske varierende, og det finnes en del mørketall. Men vi vet at det er et av de mest brukte rusmidlene i tillegg til alkohol, cannabis, amfetamin og kokain.