Hvordan påvirker alkohol samfunnet vi lever i?

Kvinne, 14 år fra Nord-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Spørsmålet ditt er svært omfattende og vi kan ikke gi noe enkelt svar. Kan det være en idé å snevre inn oppgaven din?

Bruk av alkohol kan føre til ulike problemer for enkeltmennesket og samfunnet. Risikoer av alkoholbruk er for eksempel avhengighet, fysisk og psykisk sykdom, forgiftning, vold, ulykker, sosiale problemer, familieproblemer, forholdsproblemer, økonomiske problemer og kriminalitet. Gjennom rusmiddelpolitikk og et behandlingsapparat som hjelper personer som har et alkoholproblem forsøker man å begrense problemene.

Du kan finne mer informasjon/inspirasjon på vår veiledning til skoleoppgaver.