Hei. Jeg har vansker med å finne artikler om helseskader ved narkotika generelt, ikke spesifikt som hasj og cannabis, men narkotika. Vi har en ganske stor oppgave i naturfag å jeg lurte på om dere kunne henvise meg til noen steder som hadde informasjon om dette, eller svare her. Beklager at jeg bruker denne funksjonen for å spørre om det, men dette er en stor oppgave og jeg finner rett og slett ingenting.

Kvinne, 15 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Det er viktig at du er inneforstått med at «narkotika» ikke er én ting, men en samlebetegnelse på en rekke veldig forskjellige rusmidler. Vi anbefaler at du velger deg ut ett eller noen få rusmidler å fokusere oppgaven din på – dette vil nok gjøre jobben langt enklere for deg. Se våre faktasider om rusmidler for informasjon om de vanligste rusmidlene – her vil du også finne litt informasjon om mulige skadevirkninger av hvert enkelt stoff. Se også vår veiledning til skoleoppgaver.