Hei, lurte på om helsestasjonen sjekker for LSD, LSA eller i25 når man er på ruskontrakt. Isåfall hvor lenge sitter det i urinen?

Mann, 18 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi er usikre på nøyaktig hvilken type rusmiddelanalyse som benyttes ved helsestasjoner rundt omkring i landet, for ungdom på ruskontrakt. Vi vet at disse prøvene analyseres ved medisinske laboratorier, men vi vet ikke spesifikt hva slags type prøver som rekvireres på de enkelte stedene. Men hva vi kan si, er at dersom det rekvireres en standard basispakke, vil ikke de nevnte stoffene inngå i denne.

LSD har uansett et forholdsvis kort mulig vindu for påvisning i urinprøver, normalt omkring 1-3 døgn etter inntak. Det samme gjelder for stoffene LSA og 25I-NBOMe (25i), men disse er ikke vanlige å teste for med rusprøver – selv om det i prinsippet vil være mulig å påvise bruk av disse dersom man rekvirerer en spesifikk prøve på dette.

Du kan lese mer om ruskontrakt i denne artikkelen fra KoRus – kanskje vil du finne informasjon om ditt aktuelle politidistrikt her.