Hei! Jeg har en oppgave på skolen om å skrive litt om rus i trafikken. Jeg lurte derfor på om dere har noe viktig informasjon dere kan dele med meg, eller opplevelser. Hva gjør rus med hodet vårt, og hvorfor påvirker det kjøreregenskapene våre? Hvor mange omkommer i trafikken på grunn av rus påvirkning? Har dere noen opplevelser eller dilemmaer som er interessante, som kan passe inn i denne oppgaven? Får man noen boter dersom man kjører og er rus påvirka?

Kvinne, 15 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

våre faktasider kan du gå inn på hvert rusmiddel du er interessert i å lese om, og se på virkninger og bivirkninger. Du kan også se på den siden som handler om hjernen og rusmidler.

Vi har ikke klart å finne statistikk over hvor mange som omkommer i trafikken på grunn av kjøring i ruspåvirket tilstand. Men folkehelseinstituttet ga i fjor ut «Rusmiddelstatistikk – Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring«,  kanskje du finner noe du kan bruke der.

Du etterlyser også er dilemma som kan være interessant å diskutere. Noe som dukker opp hos oss med jevne mellomrom er følgende:

For å få hjelp fra helsevesenet til å slutte med rusmidler må man ha henvisning fra lege. Samtidig har legen opplysningsplikt til fylkesmannen dersom noen har så store problemer med rusbruk at de trenger hjelp til å slutte. Dette vil si at legen må sende beskjed til fylkesmannen hvis noen forteller at de har store problemer med rusbruk. Fylkesmannen vil da vurdere om det er trygt at vedkommende har førerkort (i henhold til helsekrav for førerkort), og kan inndra førerkort hvis ikke helsekravene er innfridd. På grunn av dette er det mange som trenger hjelp som ikke tør å snakke med legen sin fordi de er redde for å miste førerkortet sitt. Samtidig er det viktig å bekjempe antall bilførere som kjører i ruspåvirket tilstand.

Til slutt, ja det å kjøre i ruspåvirket tilstand er en straffbar handling som kan føre til bot og/eller fengselsstraff, samt inndragelse av førerkort. Hvor streng straffen blir kommer an på hvor ruspåvirket man var, om det har skjedd før, og om det skjedde noen uhell. Det er vanlig å ta blodprøver for å kunne finne ut hva slags rusmiddel som er brukt, og hvor mye.