Hvorfor blir pupillene sammentrukket ved en høy dose med opioider?

Kvinne, 26 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Dette skyldes en ganske kompleks mekanisme i nervesystemet, som man i utgangspunktet bør være nevrolog eller optiker for å forstå fullt ut. Vi er altså ingen av delene, men skal likevel forsøke å forklare det kortest og enklest mulig: små pupiller (miose) som følge av inntatte opioider, skyldes antakeligvis at opioidet stimulerer nevroner i en cellekjerne kalt Edinger-Westphal, som ligger i mellomhjernen. Denne cellekjernen bidrar til å regulere vår sensitivitet for lys, som i dette tilfellet vil øke, noe som igjen medfører at pupillen trekker seg sammen for å ta inn mindre lys.