Hei. Har nå gått på oxycontin siden midten av november. Dette pga prolaps og isjias. Nå var jeg til legen på torsdag,og han seponerte oxycontin. Jeg fikk nozinan for å prøve til over helga. Dette pga smerter og søvnproblemer. Nå føler jeg meg syk,svettetokter,og kulde fornemmelser,uro og diaré. Hva skal jeg gjøre,hvor lenge kan jeg gå sånn ? Er abstinenser går jeg ut i fra ?

Kvinne, 45 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Det er nok riktig som du antar, at dette dreier seg om abstinenser etter seponering av OxyContin. Symptomene du opplever er helt i tråd med hva man kan forvente av abstinensreaksjoner, selv om du har brukt OxyContin i bare noen måneder. Det er dessverre umulig for oss å forutsi hvor lenge disse abstinensene vil vedvare, da dette er veldig variabelt fra person til person – men dette vil alltid være forbigående etter en viss tid, og når det gjelder opioider (som OxyContin) vil det sjelden være snakk om veldig mange dager før du merker at abstinensen gradvis avtar, og etter hvert opphører helt. Dette er et type medikament som i utgangspunktet burde trappes ned på, fremfor å bråseponeres. Vi anbefaler at du opprettholder dialogen med legen din, og melder fra om dine kraftige abstinensreaksjoner, slik at lignende episoder kan unngås i fremtiden.