Hvor mange narkotika typer finnes det og hva heter de. og hva er forskjellen? og hvor skadelig 1 til 10

Kvinne, 15 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Alle stoffer som er ført opp på narkotikalisten regnes som narkotika, og det er ganske mange. På vår hjemmeside har vi faktaark som beskriver de mest brukte narkotiske stoffene. Det er kanskje letter å få en oversikt over dem og forskjellen på de der, enn en fullstendig narkotikaliste. Når det gjelder hvor skadelig de narkotiske stoffet er det nesten umulig å si. Er det skade på seg selv eller andre? Økonomisk, helse, dødelighet, sosial skade etc.? På vår hjemmeside vil du også få en bekrivelse av vanlige helseskader ved bruk, og vi legger ved en forskningsartikkel fra Lancet om de 10 meste farlige rusmidlene.  Er dette en skoleoppgave anbefaler vi deg også å gå inn på vår hjemmeside hvor du finner hjelp til skoleoppgaver under fanen Skole.