Hei! Jeg lurer på hva man mener med tenning og kontrolltap med alkoholbruk. Jeg drikker ganske beskjedent, kanskje 10 enheter i mnd. fordelt på to dager på byen, men av og til kjenner jeg at jeg godt kunne tenke å ta noen øl til etter jeg har tatt et par(selv om jeg ikke gjør dette). Er impulsen i seg selv et utrykk for tenning, eller er dette vanlig?
Når har man kontrolltap? Hvis man skeier litt ut(altså tar et par glass mer enn man planla på forhånd, men ikke til et stadie der man sjangler eller er overstadig) f.eks. nyttårsaften og så neste gang 17. mai(altså kun 3-4 ganger i året), men ellers holder seg til et moderat forbruk uten vansker, kan dette defineres som kontrolltap?
Jeg hadde i tidlige studentdager et solid (over)forbruk, men har «hentet meg inn igjen», og kraftig begrenset meg som nevnt, men jeg er bekymret for om dette «henger med» fortsatt.

Mann, 26 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Utfra din beskrivelse virker det ikke som du har kontrollproblemer knyttet til bruk av alkohol. Det er ikke uvanlig å få lyst på mer alkohol når man har begynt å drikke, men du klarer å stoppe. Det er tegn på god kontroll.

Forskerne er ikke fullstendig enige om hva en skal kalle et problematisk forhold til alkohol. En ting er hvor mye man drikker, og en annen ting er jo spørsmålet om avhengighet/alkoholisme.

Skadelig mengde.
Alkoholkonsum angis i standardenheter (SE), hvor 1 SE tilsvarer ca. 12,8g ren alkohol (noe som igjen tilsvarer for eksempel én flaske pils, ett glass vin eller én drink med sprit). Et regelmessig konsum på mer enn 15-20 SE per uke for menn anses som potensielt skadelig med hensyn til de fleste alkoholrelaterte problemer og lidelser.

Skadelig bruk.
Et noe svakere begrep enn avhengighet/alkoholisme (se under), er det man kaller «skadelig bruk.» Da er det ikke snakk om avhengighet, men et slags forstadium. For å kalle noe skadelig bruk trengs bare ett kriterium, og det er at personen fortsetter bruken til tross for åpenbare, negative konsekvenser.

Avhengighet/alkoholisme
Det å drikke mer enn man har tenkt, er ikke i seg selv nok til å si at man har et alkoholproblem. Men det er allikevel ett av kriteriene for det man kaller «alkoholavhengighet.» Ifølge et mye brukt diagnoseverktøy, DSM-IV, foreligger («dependece») hvis minst tre av følgende symptomer har vært til stede i løpet av de siste 12 måneder.

De to første omhandler overveiende fysiologiske forhold:
1. Toleranseøkning. Man må ha mer alkohol for å oppnå den samme virkningen.
2. Abstinenssymptomer. Man føler fysisk og psykisk ubehag ved avhold.

De to neste handler om å unnlate å handle i tråd med egen planer og intensjoner:
3. Personen konsumerer mer enn han/hun hadde tenkt. Planen er kanskje å ta to øl, men det ender med tolv.
4. Personen har et vedvarende ønske om å slutte og har gjort flere mislykkede forsøk på det.

Det neste handler om at rusbruken er blitt et svært dominerende trekk ved personens liv:
5. Personen bruker svært mye av sin tid til rusmiddelbruk og rusrelatert virksomhet.

De to siste handler om negative sosiale og helsemessige konsekvenser for brukeren:
6. Forbruket har ført til at personen har oppgitt viktige sosiale, yrkesmessige eller fritidsrelaterte aktiviteter.
7. Bruken fortstetter bruken på tross av at personen erkjenner at det foreligger betydelige kroppslige og psykiske skadevirkninger

Det er flott at du har klart å begrense alkoholbruken din og at du nå har bra kontroll, men det er lurt å fortsette å være oppmerksom på hvordan du drikker.

Du kan også teste ditt forhold til alkohol på nettsiden rushjelp.no.