Min mann tar altfor mange Imovane før han legger seg. Han tar også av og til på dagen ???? Oppførsel blir da helt merkelig og han endrer personlighet. Jeg er redd, for han vil ikke slutte, han blir heller aggressiv ???? Hva skal jeg gjøre? ????

Kvinne, 40 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det er veldig forståelig at dette er et problem for deg. Reaksjonene du beskriver er trolig det vi kaller paradoksalreaksjoner, det vil si at han reagerer med utagering og sinne på et stoff som egentlig er beroligende. Grunnen er at han tar mange. Blander han med alkohol, blir det enda verre. Du kan beskrive for din mann hvordan du opplever ham, og hva dette gjør med deg. Dersom han ikke vil slutte, så kan ingen tvinge ham til det, men i ytterste konsekvens bør du si til ham at dette vil du ikke leve med.

Han bør være klar over at Imovane er ganske avhengighetsskapende og kan påvirke hans mentale tilstand svært negativt. Dette er grunnen til at det er store begrensninger på hvor mye man skriver ut til pasienter av slike medikamenter. Dersom han får store mengder Imovane, er dette noe du kan vurdere å informere legen om. Dersom han bruker mer enn 7,5 mg Imovane per døgn, har han heller ikke rett til å ha førerkort. Dette vet legen og dersom legen gir ham mer enn dette uten å si fra om førerkort, kan du informere om det. Les mer om helsekrav og medikamenter her. Blir dette for ille, ta kontakt med oss og drøft gjerne situasjonen med henblikk på hva du skal gjøre dersom han fortsatt ikke ønsker å redusere eller slutte.