Hei, hvordan urintest bruker den norske helsestasjonen når man går på ruskontrakt. Hva tester de for? Tester de for 2-cb?

Mann, 16 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er nok litt forskjellig hva slags urintester helsestasjonene bruker, og om de tar hurtigtester eller sender inn til analyse. De mest omfattende hjemmetestene/hurtigtestene måler utslag på cannabis, opiater, kokain, amfetamin, ecstasy (MDMA), metamfetamin, benzodiazepiner, PCP, Metadon og Subutex, eventuelt enkelte andre stoffer. Det er imidlertid mulig å påvise 2C-B i prøver som sendes inn til et laboratorium. Det er også en risiko for at 2C-B slår ut på amfetamin ved bruk av enkelte hurtigtester, da disse stoffene er kjemisk beslektet.