hva skal jeg holde meg unna og hvor farlig er det at jeg bruker?

Mann, 52 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Nå skriver du ikke hva slags hjertesykdom det er snakk om, men rent generelt vil vi si at både cannabis og amfetamin påvirker hjertet og kan medføre/øke risiko for problemer. Når det gjelder diabetes 2, vet ikke vi nok om dette til å kunne gi deg noe godt svar. Vi anbefaler deg derfor å ta det opp med lege eller annet helsepersonell.