Hvordan er tilgjengeligheten til heroin i Norge? Skoleoppgave

Kvinne, 15 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Det er vanskelig for oss å gi et nøyaktig svar på hvordan tilgjengeligheten til heroin er i Norge.  Kanskje kan dere lese statistikk på hvor mange som oppgir å ha brukt heroin, og på den måten få et bilde av tilgjengeligheten.

Vi anbefaler deg også å lese våre sider med veiledning til skoleoppgaver.

Lykke til!