hei jeg jeg har noen spørsmål om heroin til en skoleoppgave.
jeg lurer på om hvilke måter kan man få heroin i blodet på.
kan du forklare litt ?

Kvinne, 13 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Det finnes ulike måter å få heroin inn i blodet på. De vanligste måtene er røyking, sniffing eller injisering med sprøyte.