Hei. Drikker ofte i helgene, uavhengig av sosial sammenkomst. kjenner aldri alkosug i ukedager, men når fredagen kommer drikker jeg. er jeg helgealkis?
Har bra jobb og livet på stell, men føler meg unormal alikevel pga dette.

Mann, 37 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Du lurer på om du er «helgealkis», vi synes det er et vanskelig spørsmål fordi vi ikke er sikre på hva som legges i det begrepet. Du skriver ikke om hvor mye du drikker i helgene, og eventuelt hvilke problemer det skaper for deg. En måte å tenke rundt det å ha et alkoholproblem er å bryte med gjeldende oppfatning om når og hvor mye det passer seg å drikke.  ;

Vi vet ikke hvor mye og hvor ofte (hver helg?) du drikker. Du skriver at du føler deg unormal, er det da slik at de fleste rundt deg drikker mindre og/eller sjeldnere enn deg? Eller blir du mer beruset enn andre? Det kan være greit å skille mellom hva som er for mye sett i forhold til generelle helseanbefalinger og hva som er for mye sett i forhold til andres forventninger.

Alkoholkonsum angis i standardenheter (SE), hvor 1 SE tilsvarer ca. 12,8g ren alkohol (noe som igjen tilsvarer for eksempel én flaske pils, ett glass vin eller 4 cl sprit). Et regelmessig konsum på mer enn 20 SE per uke for menn, og mer enn 13 SE per uke for kvinner anses som potensielt skadelig med hensyn til de fleste alkoholrelaterte problemer og lidelser. Det skal også nevnes at det da ikke menes at det er uskadelig å innta 20 SE på en gang, meningen er nok at det skal spres noe utover ukens dager.

Som sagt, du skriver ikke så mye om situasjonen din og problemet, derfor er det også litt vanskelig å gi deg råd. Hvis du går inn her på Rushjelp.no kan du ta en test og evt. bli med på selvhjelpsprogram der hvis du finner det er nyttig. Du er også velkommen til å kontakte oss igjen, og fortelle mer om situasjonen din.