på hvilke måte blir samfunne i norge påvirka av hasj?

Mann, 14 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det kan virke som du har fått en oppgave på skolen om dette. Spørsmålet «På hvilken måte blir samfunnet i Norge påvirket av hasj?» er veldig omfattende, og ikke så lett å svare på. Dessuten ville det være litt feil av oss å gjøre oppgaven for deg. Hasjbruk påvirker samfunnet på veldig mange måter, og det kunne kanskje lønne seg å snevre inn oppgaven litt.

Regelmessig bruk av hasj kan føre til ulike problemer for enkeltmennesker og samfunnet. Risikoer ved hasjbruk er for eksempel avhengighet, sykdom, ulykker, sosiale problemer, familieproblemer, forholdsproblemer, økonomiske problemer og kriminalitet. Gjennom rusmiddelpolitikk og et behandlingsapparat som hjelper personer som har et rusmiddelproblem forsøker man å begrense problemene.

Videre påvirker hasj samfunnet indirekte ved for eksempel å skape kulturer, debatter og holdninger. Og det er verdt å ta med i regnestykket at virkestoff i hasj (THC og CBD) brukes i legemiddelet Sativex, og hjelper alvorlig syke mennesker til å få en bedre hverdag.

Du kan finne mer informasjon/inspirasjon på følgende nettsider:

Lykke til med oppgaven!