Hei, min far på 76 har brukt små doser rivotril i 20 år. han tar en kvart tablett a 1,5 MG-tablett daglig. Har han lov å kjøre bil med denne bruke ? (Har kjørt skadefritt i alle år)

Kvinne, 43 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Etter at et nytt lovverk trådte i kraft 1. oktober 2016, vil det ikke lenger være lov å kjøre bil når man bruker Rivotril regelmessig. Dette betyr at han må bytte til enten diazepam (Valium, Vival, Stesolid, inntil 10 mg/døgn) eller oksazepam (Sobril, inntil 30 mg/døgn) for å oppfylle helsekravene til førerkort. Dersom han i tillegg bruker andre medikamenter som kan påvirke kjøreevnen, må dosen av begge halveres. Regelverket er beskrevet i Førerkortveilederen fra Helsedirektoratet, se fanene «begrunnelse» og «praktisk» for utfyllende informasjon. Vi anbefaler at han (eller evt. du) kontakter legen som skriver ut medisinene hans, slik at faren din kan iverksette et bytte på mest mulig forsvarlig vis.