Kan man bli avhengig av rivotril dersom man bruker det (0,5g) ca 4 ganger i uken til sammen?

Kvinne, 37 år fra


RUStelefonen svarer:

Det spørs hva du mener med avhengig. Hvis du med avhengig mener abstinenssymptomer ved fravær av Rivotril, kan det skje raskt.  I legemiddelhåndboken står det «Det kan oppstå seponeringsvansker allerede etter 2–4 uker, også ved terapeutiske doser.  (….) Man bør ikke bruke benzodiazepiner over tid uten at dette er nøye vurdert ved en legekonsultasjon. (…) Etter bruk i 2–4 uker eller lenger, bør seponering skje gradvis fordi toelranseutvikling kan medføre rebound søvnproblemer, angstreaksjoner og abstinens.»

Avhengighet er for øvrig en ganske kompleks tilstand i den grad at det faktisk defineres som en diagnose. Så om man blir avhengig ut over abstinensreaksjoner ved fravær, kommer nok an på mange faktorer og er vanskelig å svare ensidig på.