Hvordan har skadeutviklingen av alkohol vært i Norge de siste årene?

Mann, 15 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Dette spørsmålet er vanskelig å svare på av to grunner:

Før det første er det litt uklart hva du mener med «skadeutviklingen». Tenker du på akutte skader som inntreffer fordi en person er alkoholpåvirket? For eksempel skader på gjenstander/bygninger som følge av hærverk? Eller personskader som følge av uhell, slagsmål eller bilulykker forårsaket av alkohol? Eller tenker du på skader og sykdommer som utvikler seg over tid på grunn av jevling og høy alkoholbruk? Dette er bare noen eksempler på hva som kan forstås med skader, og det kan være lurt av deg å være mer konkret hvis du skal finne gode svar.

For det andre er det slik at det tar tid å lage gode statistikker. Det er ikke sikkert det finnes noen som måler all «skadeutvikling» for de aller siste årene. Vi anbefaler deg å ta kontakt med rusfagsbiblioteket til folkehelseinstituttet, det er mulig de kan hjelpe deg der. Eller du kan selv lete i deres databaser.