Hvilken klasse ligger 4-mac stoffet?
er det klassifisert som narkotika eller derivat?

Jeg er bekymret for en venn og håper han ikke ruser seg på noe ulovlig.

Mann, 26 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke kjent med noen stoffer som heter 4-mac, men vi går ut ifra at du sikter til 4-MEC (4-metyletylkatinon). Dette er derivat fra mefedron (4-Metylmetkatinon), som igjen er et sentralstimulerende middel, i samme stoffgruppe som amfetamin, kokain osv. Når det gjelder lovgivning, er 4-MEC oppført på narkotikalisten. Det betyr at 4-MEC defineres som narkotika, men merk at det likevel ikke er særskilt forbudt etter narkotikaforskriften § 5, hvilket en rekke øvrige stoffer på narkotikalisten er. Dette betyr at 4-MEC er forbudt å anskaffe/besitte/bruke uten resept fra lege, men at en lege ikke behøver å søke om dispensasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet for å skrive ut 4-MEC til en pasient. Vi er likevel ikke kjent med at noen lege vil skrive ut 4-MEC til en pasient, da dette ikke markedsføres som et legemiddel i Norge.