Hei! Jeg lurer på om man dør av 10 Atarax, 25mg? Jeg spør Fordi Jeg er dritt lei av livet mitt.

Mann, 15 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Vi kan ikke fortelle om deg om du kommer til å dø av 250 mg Atarax, men i felleskatalogen står det at overdosering kan gi følgende symptomer:

«Kvalme, oppkast, takykardi, pyreksi, somnolens, forstyrret pupillerefleks, tremor, forvirring, hallusinasjoner, etterfulgt av nedsatt bevissthetsnivå, respirasjonsdepresjon, kramper, hypotensjon eller hjertearytmi»

Dette betyr at du kan bli kvalm, kaste opp, få rask puls, kramper, føle deg forvirret og veldig søvnig. Pusten din kan bli forstyrret, noe som igjen kan redusere oksygen til hjernen. Dette kan være svært uheldig fordi hjernen kan ta skade av okygenmangel over tid. Vi vil derfor fraråde deg på det sterkeste å eksperimintere med Atarax. Hvis du har flere spørsmål om dette kan du kontakte giftinformasjonen på tlf 22 59 13 00.

Vi synes det er leit at du har det så vondt at du ikke vil leve, og vi tenker at du kanskje burde snakke med noen om hvordan du har det. Ofte hjelper det å dele bekymringer med noen, og ingen skal måtte være alene om å ha det vondt. Mange unge føler at det hjelper å snakke med en trygg voksen som de kan stole på. Det kan være en lærer på skolen, noen i familien, helsesøster, helsestasjon for ungdom eller utekontakten. Det går også an å ringe eller chatte med kors på halsen, der vil du treffe folk som ønsker å hjelpe unge som sliter, og det koster ingenting.