Min sønn er nå 18 år. Da han var 17 ble han stoppet med lett motorsykkel og testet av politiet og det viste bruk av hasj. Det gjorde at han fikk utsettelse på bil lappen og en bot kr 10000,-. Nå ønsker familien en Amerika tur men usikker på om vår sønn får visum. Litt usikker på om han kan søke forenklet eller? I tilfelle han må søke visum med intervju på ambasaden hvor sannsynlig er det at han får reise og hvor lang behandlings tid må vi regne med?

Mann, 18 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Visa Waiver-programmet (VWP) lar statsborgere fra Norge (og noen andre land) reise til USA for turisme eller forretningsbesøk for opphold på inntil 90 dager eller mindre uten å anskaffe et visum. Det er imidlertid enkelte faktorer som kan diskvalifisere norske statsborgere fra å benytte seg av VWP, blant annet:

«personer som har vært arresterte, selv om arrestasjonen ikke ble skrevet på rullebladet, personer som har vært registrert i strafferegisteret (selv om de har fått benådning, amnesti, eller annen straffereduksjon)…»

«Reisende med trafikkforseelser som ikke førte til arrestasjon og/eller dom kan reise uten visum, gitt at de ellers er kvalifiserte.»

Slik vi tolker din sønns situasjon er han registrert i strafferegisteret, og hans trafikkforseelse førte til en dom. Dermed vil vi tro at han må søke visum på ambassaden. Hvor lang tid det tar, og hvor stor sjanse han har for å få visum kan ikke vi si noe om, da må du nesten kontakte den amerikanske ambassaden og spørre.

(kilde: https://www.ustraveldocs.com/no_no/no-niv-visawaiverinfo.asp)